Home  ›  Scholen
Scholen

Scholen

Het binnenmilieu op de meeste scholen is slecht. Klaslokalen zijn vaak benauwd, warm en stoffig. Dat beeld komt telkens weer naar voren uit onderzoek.

Uit onderzoek van o.a. het Ministerie van VROM blijkt dat in 90% van de Nederlandse schoollokalen het binnenmilieu onder de maat is. Dit leidt tot allerlei gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, dufheid en benauwdheid. Hierdoor ontstaat een hoger ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten en gaan de leerprestaties omlaag.

Gebrekkige ventilatie is vaak een van de belangrijkste oorzaken van een slechte binnenlucht. Veel klaslokalen hebben niet genoeg of slecht bruikbare ventilatievoorzieningen, daarnaast wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de wel aanwezige ventilatievoorzieningen.

Scholen zijn echter bijzondere gebouwen, zeker als het om het binnenmilieu gaat. In lokalen werken veel leerlingen in een beperkte ruimte. Dit vraagt bijvoorbeeld om relatief veel verse luchttoevoer, op een zodanige manier dat er geen tocht ontstaat.

Het is een uitdaging om een optimale oplossing te vinden. Zeker gezien het vaak beperkte budget voor onderwijshuisvesting. En dat terwijl onderzoek heeft aangetoond dat een goed binnenmilieu een positieve invloed heeft op de leerprestaties van kinderen.

Print