Home  ›  Woningen
Woningen

Woningen

Lucht is een primaire levensbehoefte. We zuigen allemaal graag onze longen vol met ‘frisse lucht’. Deze lucht is echter vaak verontreinigd. Buiten, maar ook binnen. Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht, fijnstof, micro-organismen, diverse chemische componenten, et cetera kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. De concentraties van deze stoffen zijn in het binnenmilieu vaak hoger dan buiten en kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Binnenmilieu

Verschillende onderzoeken geven aan hoe groot de binnenmilieuproblemen in Nederlandse woningen en op scholen en kinderdagverblijven zijn. De knelpunten die hieruit naar voren komen, zijn behoorlijk en besloten is extra aandacht te geven aan binnenmilieu.

Er bestaan verschillende wetten, richtlijnen en besluiten die het binnenmilieu moeten bevorderen, bijvoorbeeld het Bouwbesluit, de Tabakswet en de Warenwet. Het verbeteren van het binnenmilieu in woningen, scholen en kindercentra is dan ook één van de belangrijkste speerpunten van de overheid in de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/04/09/nationale-aanpak-milieu-en-gezondheid.html

 

Print